login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa - O obowiązku zakrywania ust i nosa

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Legnicy, odbiera wiele sygnałów z terenu powiatu legnickiego i miasta Legnicy dotyczących nieprzestrzegania przez obywateli, w obecnym stanie epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, obowiązku zakrywania ust i nosa.

Dlatego zasadnym jest przypomnienie o obowiązujących przepisach określonych w par. 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1066, ze zm.)

Zgodnie z powyższym do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania w określony sposób ust i nosa, między innymi:

- w obiektach handlowych lub usługowych

- w środkach publicznego transportu zbiorowego

- w miejscach ogólnodostępnych, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób

- w budynkach użyteczności publicznej.

Należy podkreślić, że powyższe obowiązki dotyczą wszystkich obywateli. Przypadki, w których możliwe jest odkrycie ust i nosa określone zostały w par. 19 ust. 4 w/w rozporządzenia.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie