CHOJNOWSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI                                                                         Chojnów, dnia 07.03.2014 r.

    KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                  W CHOJNOWIE

               UL. DRZYMAŁY 30

               59-225 CHOJNÓW

Tel. 76-8188-395 SUW Bielawska

Tel. 531-787-135 Kierownik Oddz. Wod-Kan

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją sieci  wodociągowej w ulicy Chmielnej nastąpi:

 

przerwa w dostawie wody w dniu:

 

07.03.2014 r. (piątek)

                                                          

 

od godz. 21:00  do godz. 4:00

             

przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic:

Chmielnej, Bolesławieckiej oraz osiedla domków bolesławieckich

 

(informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.komunikaty.chojnow.eu oraz dostarczona do mieszkańców w/w ulic)

 

ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.

 

 

                                                                                                                    Z poważaniem

 

 

                                                                                                         KIEROWNIK ODDZIAŁU WOD-KAN

                                                                                                              mgr  inż. Krzysztof  Chylak

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie