Wzorem poprzednich lat, dzięki porozumieniu władz miasta z kierownictwem Urzędu Skarbowego w Legnicy, w Chojnowie uruchomiony zostanie punkt przyjmowania zeznań podatkowych.

Od 16.03.2016 roku w każdą środę w godz. 8.00-15.00, do dnia 27 kwietnia 2016 roku,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie

pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmować zeznania podatkowe za 2015 rok.


Każdy podatnik, który zdecyduje się na wysłanie swojego zeznania drogą elektroniczną może wysłać PIT przez Internet na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Miejskiego, gdzie będzie można wysłać swoje zeznanie oraz skorzystać z pomocy pracownika urzędu skarbowego.


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie