Wydział Rozwoju Gospodarki informuje mieszkańców – opiekunów grobów,

że opłata za miejsca na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie ważna jest przez 20 lat od daty jej dokonania.


Przypomina się, że na osobach opiekujących się grobami ciąży obowiązek dokonania opłaty przedłużającej ważność miejsca po upływie okresu 20. letniego na następny okres.


Sprawdzenia ważności opłaty oraz ustalenie lokalizacji i kategorii grobów można dokonywaćw godzinach urzędowych w dni robocze osobiście w biurze Cmentarza Komunalnego przy ul. Parkowej 1 , oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 76 818-66-80.


Wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie (Plac Zamkowy 1)

lub na konto w banku PKO – Nr 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920

z podaniem potwierdzonej kategorii grobu (wysokość opłaty) i lokalizacji grobu (kwatera, rząd, miejsce), nazwiska i imienia osoby zmarłej oraz danych osoby wpłacającej.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie