logo_zlobek (szerokość: 750 / wysokość: 211)

Karta zgłoszenia
dziecka do Żłobka Miejskiego w ChojnowieKarty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Chojnowie są do pobrania na stronach internetowych pod adresem: www.komunikaty.chojnow.eu oraz w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 i w Żłobku Miejskim w Chojnowie, ul.Sikorskiego 20.

Wypełnione karty wraz z załącznikami można składać u Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie, ul.Sikorskiego 20 oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie pok.nr 6.

Informujemy również, że w dniu 08.01.2016 zostanie uruchomiona oficjalna strona internetowa naszego żłobka, dostępna pod adresem: www.zlobek.chojnow.eu, na której również udostępniona zostanie do pobrania karta zgłoszenia dziecka.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie