Opłata za ważność miejsc na Cmentarzu Komunalnym

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, że okres ważności opłaty za miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

 

Przedłużenie ważności miejsca pochówku następuje po wniesieniu kolejnej opłaty, która skutkuje przedłużeniem na następne 20 lat.

Jednocześnie informuje się, że miejsce nie opłacone może być wykorzystane do kolejnego pochówku innej osoby zmarłej.

 

Uwzględniając powyższe prosi się opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do sprawdzenia ważności opłat za miejsca pochówku swoich bliskich zmarłych.

 

Sprawdzenia można dokonać w biurze cmentarza osobiście lub telefonicznie tel. 76 818 66 80w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie