DNI CHOJNOWA 2020


scena, światło, dźwięk


W związku z organizacją w dniach 6-7 czerwca 2020 imprezy pn. DNI CHOJNOWA 2020 Gmina Miejska Chojnów. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie poszukuje firmy, która zapewni scenę, oświetlenie i nagłośnienie dostosowane do potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, czyli MOKSiR.


1. Scena. Minimum 10x12 m. Tył i boki wysłonięte czarnym, nie prześwitującym materiałem (horyzontem). Na scenie podest dla perkusji na kółkach, ze sprawnymi hamulcami na każdym kole. Szczegóły zgodne z riderem zespołu FEEL.

2. Oświetlenie. Dostosowane do rideru oświetlenia zespołu FEEL

3. Dźwięk. Zgodny z riderem technicznym zespołu FEEL.

(Ridery na oficjalnej stronie)


Scena zlokalizowana będzie w Rynku miasta, na terenie wybrukowanego parkingu, z dostępem do szafy elektrycznej. Pełna gotowość wszystkich urządzeń – godz. 12.00 w sobotę 6 czerwca 2020 r.


Prosimy o przedstawienie oferty łącznej (brutto) na wszystkie wymienione elementy, ze wskazaniem (oddzielnie) kosztu wynajmu na jeden lub dwa dni. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od podjęcia decyzji bez podania przyczyny.


Termin składania ofert upływa 15 listopada 2019 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert tego samego dnia (15.11.2019) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Oferty prosimy składać z dopiskiem na kopercie „DNI CHOJNOWA 2020 – scena, światło dźwięk".


Firma, z którą zostanie zawarta umowa, złoży ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o treści:


Deklarujemy spełnienie wszystkich technicznych wymogów określonych w riderach zespołu FEEL i zobowiązujemy się pokryć wszelkie ewentualne roszczenia finansowe zespołu FEEL, o ile wynikną one z niespełnienia tych warunków."


adres do składania ofert:

Gmina Miejska Chojnów

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1.tel. kontaktowy: Stanisław Horodecki – 607 438 428serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie