Szanowni Mieszkańcy.

 

Urząd Miejski w Chojnowie uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2020r. przestały funkcjonować indywidualne rachunki bankowe w ramach płatności masowych, założone w Banku PKO. B.P.  dla płatności z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych wpłat.  

 

Prosimy zatem o niedokonywanie wpłat na konta w PKO B.P.  

 

Aktualne indywidualne rachunki bankowe zostaną wygenerowane przez tut. Urząd dla  ww.  należności w Banku Spółdzielczym w Chojnowie i rozesłane.

W przypadku konieczności dokonania wpłaty z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych przed otrzymaniem informacji o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Chojnowie, dane do wpłaty można uzyskać telefonicznie dzwoniąc na numer 76 818 82 12  lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Plac Zamkowy 1, parter - Wydział Finansowo-Budżetowy pokój numer 2 D.

 

Informujemy, że pod adresem elektronicznym https://podatki.chojnow.eu funkcjonuje Gminny Portal Podatkowy, dzięki któremu za pomocą konta ePUAP/Profilu Zaufanego lub nadanego loginu i hasła możemy zalogować się do naszego konta podatkowego, gdzie:

- możemy podejrzeć nasze zaległości w podatkach, np. podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie, itp.,

- możemy wprowadzić nasz adres e-mail oraz/lub nr telefonu i wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień o przeterminowanych płatnościach,

- możemy dokonać płatności na nasze indywidualne konto bankowe bezpośrednio z tego portalu za pomocą bezpiecznych płatności online (PayU).

 

Osoby chcące uzyskać dostęp do konta podmiotu, np. firmy, spółdzielni, proszone są o zgłoszenie się     z upoważnieniem do kasy Urzędu Miejskiego w Chojnowie w celu połączenia kont.

Osoby nieposiadające konta ePUAP/Profilu Zaufanego, a chcące mieć dostęp do swojego konta  w Portalu Podatnika, proszone są o zgłoszenie się do kasy Urzędu Miejskiego w Chojnowie w celu założenia konta.serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie