Chojnów, dnia 24 października 2017 r.

 

ZAPROSZENIE

Urząd Miejski w Chojnowie serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnów oraz pracowników tych punktów na szkolenie pt. "Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych".

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) w godzinach 13.30 - 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, sala nr 11 (II piętro).

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistę z Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER w Krakowie i obejmować będzie m. in.:   

1. Przedstawienie problematyki związanej z konsumpcją alkoholu.

2. Omówienie aktualnych przepisów regulujących tj. "Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - interpretacja przepisów m. in.:

·       Art. 14-16 - kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać, sprzedawać alkoholu.

·       Art. 18 -  w jakich okolicznościach i z jakich powodów może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

·       Art. 2 -  najbliższa okolica: zakres oraz interpretacja prawna pojęcia.

·       Art. 43-45 - omówienie konsekwencji prawnych, w przypadku złamania przepisów.

3. Uświadomienie konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

4. Zasady kontroli przedsiębiorców pod kątem prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.


Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty pokrywa Gmina Miejska Chojnów ze środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.


Zaproszenie na szkolenie (214.87 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie