Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 26-27 września 2016 r. na terenie miejscowości:

1.       Gmina Ruja

a.       Brennik

2.       Gmina Złotoryja

a.       Ernestynów

b.      Gierałtowiec

c.       Kopacz

d.      Wilków

e.      Wilków-Osiedle

f.        Złotoryja

3.       Gmina Legnica

a.       Legnica

4.       Gmina Męcinka

a.       Piotrowice

b.      Małuszów

c.       Przybyłowice

5.       Gmina Krotoszyce

a.       Dunino

b.      Krajów

c.       Krotoszyce

d.      Wilczyce

e.      Czerwony Kościół

6.       Gmina Chojnów

a.       Chojnów

b.      Gołaczów

c.       Osetnica

d.      Pątnów

7.       Gmina Zagrodno

a.       Zagrodno

8.       Gmina Kunice

a.       Grzybiany

b.      Kunice

c.       Miłogostowice

d.      Golanka Górna

e.      Jaśkowice Legnickie

f.        Rosochata

g.       Szczytniki Duże

h.      Szczytniki Małe

i.         Bieniowice

j.        Zimnice

9.       Gmina Prochowice

a.       Golanka Dolna

10.   Gmina Warta Bolesławiecka

a.       Iwiny

b.      Raciborowice Dolne

c.       Raciborowice Górne

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów. 

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie