INFORMACJA

 

Urząd Miejski w Chojnowie, w związku z komunikatem Starostwa Powiatowego  w Legnicy informuje o wystąpieniu na terenie województwa dolnośląskiego w tym na terenie powiatu legnickiego ognisk wysoce zjadliwej grypy u dzikich ptaków.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa H5N8 grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki.

Zwracamy się z prośbą o monitorowanie sytuacji we własnych gospodarstwach.

Bezwzględnie należy:

- spożywać mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°c:

- myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); należy pamiętać, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;

- nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim należy dopilnować, aby nie robiły tego dzieci;

- zadbać o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;

- myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak l hodowlanym;;

- pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi;

- zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt dzikich,

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do   którego mają dostęp dzikie ptaki,

-  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem

   lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,

Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu l wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór l ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie