Od 1 kwietnia nowe zasady funkcjonowania!
11 ważnych zasad!
1. Ograniczenie działalności hoteli i miejsc noclegowych
2. Odłożenie w czasie zabiegów rehabilitacyjnych
3. Obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m między stanowiskiem pracy. Obowiązek używania rękawiczek oraz zabezpieczenia płynów dezynfekujących w zakładach pracy.
4. Obowiązkowa kwarantanna dla domowników osób, które zostaną objęte kwarantanną.
5. Obowiązek noszenia rękawiczek przez klientów przez klientów sklepów.
6. Od 10 d 12- godziny dla seniora w sklepach i punktach usługowych.
7. Zamknięcie wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych w weekendy.
8. Limit osób w sklepie. Maksymalnie 3 osoby na punkt kasowy, limit na poczcie wewnątrz maksymalnie 2 osoby na okienko pocztowe, limit osób na targowisku i bazarze maksymalnie 3 osoby kupujące w obrębie stoiska.
9. Zamknięcie salonów urody: zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, piercingu i tatuażu.
10. Dzieci i młodzież do 18. roku życia poza domem tylko pod opieką dorosłego.
11. Wyłączenie z ruchu tzw. rowerów miejskich. Ograniczenie dostępu parków, bulwarów, promenad i zieleńców.

(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)(szerokość: 750 / wysokość: 421)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie