Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie zaprasza chętnych seniorów w wieku 60+ do udziału w Programie.

Realizacja działań ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy maja problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe

lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Jest to program, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne w postaci teleopieki.

MOPS w Chojnowie odpowiedzialny jest za rekrutację osób zamieszkujących na terenie Miasta Chojnowa, którym rozdysponuje bransoletki życia, monitorujące aktualny stan zdrowia.

W przypadku zagrożenia życia, wysyłają one sygnał do Centrum Alarmowego, umożliwiający szybki kontakt z ratownikami oraz do opiekuna osoby starszej.

Opaska wysyła także informacje o lokalizacji Seniora.

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2024 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa", wyposażonych w następujące funkcje:

- Przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS

- Detektor upadku

- Czujnik zdjęcia opaski/urządzenia

- Lokalizator GPS

- Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami

- Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

 

Ilość miejsc ograniczona!

Osoby chętne proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnowie, ul. Kolejowa 9.

tel.: 76 81 88 218; 76 81 88 597

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie