Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Podsumowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za czerwiec 2024

Legniccy Policjanci sprawdzili, jakie zagrożenia w czerwcu 2024 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy Legnicy i powiatu legnickiego. 

Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W czerwcu br. mieszkańcy Legnicy i powiatu legnickiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali 169 zgłoszeń, z czego 62 zaznaczonych na mapie punktów dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Internauci zgłosili również 29 miejsc spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz 28 punktów nieprawidłowego parkowania. Kolejne zgłoszenia dotyczyły: niewłaściwej infrastruktury drogowej (16), złej organizacji ruchu (8), nielegalnych rajdów samochodowych (5), aktów wandalizmu (4), dzikich wysypisk śmieci (4), miejsc niebezpiecznej działalności rozrywkowej (4), grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (2) oraz niszczenia zieleni (2). 

W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie zgłoszeń, policjanci potwierdzili 60 zagrożeń. Mimo że większość zdarzeń ma charakter incydentalny, to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania. 

Policjanci zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a funkcjonariuszami, skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. 

Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji. 

                                                                                   kom. Jagoda Ekiert

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie