Chojnów, dnia 30.07.2013 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

                   Na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96) w związku      z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ.WCZK.642.8.2012.BR

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

 

informuje, że dnia 1 sierpnia 2013 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania ludności na obszarze powiatu legnickiego,  przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.

W ramach treningu zostanie sprawdzona sprawność funkcjonowania akustycznego systemu ostrzegania /syren alarmowych/ poprzez wyemitowanie               3 minutowego modulowanego dźwięku „ogłoszenie alarmu".

 

                                                                       BURMISTRZ  MIASTA CHOJNOWA

                                                                                                                                                                                                                 Jan  Serkies

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie