Komunikat dot. wyznaczenia na obszarze miasta Chojnowa miejsc przeznaczonych na bezpł. umieszcz. urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 Obwieszczenie dot. numerów i granic obwodów głosowania, siedzib obw. komisji wyborczych oraz lokali obw. komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie