GR.5560.6.2017                                                                                Chojnów, dnia 6 czerwiec 2017 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                    Na podstawie § 10 ust. 3, w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96) oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.07.2016 r.

 

 

BURMISTRZ MIASTA  CHOJNOWA

 

informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. na terenie całego kraju w ramach ćwiczeń RENEGADE-SAREX przeprowadzony będzie trening systemu wczesnego ostrzegania. W czasie ćwiczeń sprawdzony zostanie akustyczny podsystem ostrzegania ludności poprzez uruchomienie syren alarmowych.

W ramach treningu zostanie wyemitowany sygnał „Ogłoszenie alarmu", a następnie zostanie wyemitowany sygnał „Odwołanie alarmu".

 

BURMISTRZ MIASTA  CHOJNOWA

 

Jan Serkies

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie