Informacja o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej w Chojnowie

 

Po ogłoszeniu w dn. 14.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a 20.03.2020 stanu epidemii, w związku z występującym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV 2, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zreorganizowane zasady funkcjonowania  placówek podstawowej opieki zdrowotnej, a wśród nich Przychodni Rejonowej w Chojnowie.

W celu ograniczenia wizyt pacjentów w budynku przychodni do koniecznego minimum wdrożono system rejestracji wyłącznie telefonicznej i zapewniono pacjentom zdalny dostęp do usług medycznych. Większość przychodni w Polsce pracuje w ten sposób, ma to na celu ograniczenia możliwości zakażeń, a utrudnienia takie (dla pacjentów i personelu przychodni) są wynikiem pandemii.

Dla usprawnienia działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie uruchomiono trzy dodatkowe numery telefonów do rejestracji. Obecnie kontakt z rejestracją przychodni odbywa się za pomocą numerów:

* 768188514,

* 768188095 (do godz. 14),

* 768188215 (rejestracja dziecięca),

* tel. komórkowe 531 543 017 i 531 290 785.

Zakupiono sześć telefonów komórkowych dla lekarzy dzwoniących w ramach teleporad do pacjentów, by nie zachodził przypadek blokady linii telefonicznych.

W drzwiach przychodni został zainstalowany domofon do komunikacji pacjentów z personelem przychodni, a na zewnętrznej ścianie budynku (przy wejściu) zainstalowano skrzynkę do zbierania zapotrzebowań na recepty.

Wszystkie informacje o reorganizacji pracy przychodni podano z wyprzedzeniem w lokalnych mediach i na stronie www.chojnow.eu w zakładce Przychodnia Rejonowa w Chojnowie.

W ramach teleporady lekarz może wystawić e-receptę, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, skierowanie do laboratorium i poradni specjalistycznej oraz zaświadczenia e ZLA potwierdzające niezdolność do pracy.

Zlecenia na badania diagnostyczne w laboratorium przekazywane bezpośrednio do laboratorium i pacjent zgłasza się tam na wykonanie badania.

Zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej umówienie na świadczenie zdrowotne odbywa się w drodze telefonicznej - pracownik rejestracji (doświadczona pielęgniarka), albo umawia teleporadę, albo po rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej bezpośrednio umawia pacjenta na wizytę u lekarza (na konkretną godzinę).

Tryb pracy pielęgniarek w rejestracji polega na tym, że  podczas rozmowy telefonicznej z pacjentem nie tylko są zobowiązane określić czy zakwalifikować wizytę jako teleporadę lub wizytę bezpośrednią, ale również przygotować dokumentację dla lekarza prowadzącego.
Z uwagi na to pacjenci, którzy potrzebują tylko wypisania recepty na leki proszeni są o umieszczanie zapotrzebowań na leki - stałe do skrzynki (w formie pisemnej), żeby nie blokować linii telefonicznych (pacjent podaje swoje dane osobowe, nr telefonu do kontaktu i nazwy leków).

W przypadku teleporady lekarz oddzwania do pacjenta i nierzadko stwierdza potrzebę zbadania pacjenta – wtedy ustala termin osobistej wizyty. Podczas teleporady pacjent ma możliwość zgłoszenia chęci osobistej wizyty. Pacjenci zgłaszający się do przychodni w stanach nagłych przyjmowani w trybie pilnym.

Aktualnie w przychodni pracuje gabinet zabiegowy, laboratorium, pracownia RTG, USG oraz poradnie specjalistyczne, wykonywane są szczepienia dzieci, działa również rehabilitacja.

Ograniczenie bezpośredniego i niekontrolowanego dostępu do budynku przychodni ma na celu ograniczenie ryzyka, że w przypadku stwierdzonych u pacjentów zakażeń koronawirusem, personel zmuszony byłby do odbycia kwarantanny. W takim przypadku w znaczny sposób ograniczona byłaby możliwość świadczenia usług medycznych na terenie Chojnowa.

 

 

e-mail: przychodnia-ch@wp.pl

strona: www.chojnow.eu zakładka: Przychodnia Rejonowa w Chojnowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie