Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.05.2013 r.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Ps-7/13, zmieniające decyzję Nr I-Ps-46/12 z dnia 15.05.2013 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_12 w relacji: WD_Chojnów - WS_Bolesławiec
data publikacji: 2013-05-23 11:02
 
Konsultacje projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017"
Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”. Termin konsultacji: od 23 maja br. do 30 czerwca br.
data publikacji: 2013-05-21 12:20
 
Wójt Gminy Chojnów oraz Burmistrz Miasta Chojnowa zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w obchodach 200. Rocznicy Bitwy pod Chojnowem.
Obchody 200-rocznicy Bitwy pod Chojnowem mają na celu przybliżenie wydarzeń związanych z kampanią napoleońską, jedną z największych kampanii wojennych Dolnego Śląska. Naszym przedsięwzięciem pragniemy nie tylko przybliżyć przebieg toczonych wówczas walk, ale przede wszystkim zapoczątkować u mieszkańców naszej małej ojczyzny zainteresowanie historią zamieszkiwanego obszaru oraz poczucie tożsamości regionalnej.
data publikacji: 2013-05-20 13:10
 
SiSMS - System informacji SMS-owej działa w naszym mieście
Kilka tygodni przebiegały przygotowania do wdrożenia w naszym mieście systemu esemesowej komunikacji. Dziś już możemy zaprosić do zarejestrowania się na bezpłatnym serwisie informacyjnym SMS. Dzięki rejestracji będziecie Państwo otrzymywać najważniejsze lokalne informacje w postaci wiadomości SMS. W sytuacjach zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrzeżenia – taką możliwość daje system SISMS. Informacje o zbliżających się zagrożeniach pozwolą Państwu uchronić się przed utratą zdrowia lub życia oraz uniknąć strat materialnych. Równie przydatne będą lokalne informacje o utrudnieniach, imprezach i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.
data publikacji: 2013-05-20 11:28
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.05.2013 r.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.05.2013 r. o wydaniu postanowienia Nr I-Ps-4/3 o sprostowaniu oczywistej omyłki w deczyji Nr I-Ps-5/13 z dnia 26.04.2013 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerkopasmowej dla inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieltowej - Linia optotelekomunikacyjna RS-11 w relacji WD_Miłkowice - WD_Chojnów.
data publikacji: 2013-05-17 14:13
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61 | 62  | 63  | 64  | 65  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie