Aktualności

Budżet Obywatelski 2018
Miasto Chojnów po raz drugi przystępuje do realizacji budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Z budżetu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkańców oddano 200 tysięcy zł – 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora i 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora. Zrealizowane będą projekty inwestycyjne, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców, a następnie pozytywnie ocenione przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania. Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2018 mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Formularza zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/215/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15.02.2018 r. Każdy złożony projekt musi spełnić następujące wymagania: - data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 15.02.2018 r., - osoba składająca projekt jest stałym mieszańcem Chojnowa (zameldowanym) i ukończyła 18 lat, - projekt jest poparty przez co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa (listę z podpisami należy załączyć do formularza), - zgłoszona propozycja dotyczy projektów inwestycyjnych i należy do zakresu zadań własnych Miasta - proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, - teren, na którym ma być zlokalizowana realizacja projektu stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wyłączeniem terenów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne, - szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysięcy złotych, - projekt jest możliwy do zrealizowania. Projekty spełniające powyższe wymagania zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i umieszczone na liście projektów podlegających konsultacjom. Lista opublikowana zostanie do 9 marca 2018 roku. Projekty umieszczone na liście zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Od 9 kwietnia do 7 maja 2018 roku (w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie) odbędzie się głosowanie nad projektami. Karty do głosowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami będą wydawane w trakcie głosowania w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Każdy głosujący może oddać jeden głos. Głosować można wyłącznie osobiście. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 14 maja 2018 roku. Po ogłoszeniu wyników pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnowie przystąpią do realizacji projektów.
data publikacji: 2018-01-18 08:09
 
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Chojnowie informuje!
Ważne! Powiatowy Urząd Pracy Filia w Chojnowie informuje, że od 15.01.2018r. można odbierać informacje o dochodach za 2017r. (PIT-11) w siedzibie Urzędu PUP w Legnicy Filia w Chojnowie w pok. nr 11, I piętro, Rynek 20.
data publikacji: 2018-01-17 15:16
 
Świadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej oraz świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - od 1 stycznia 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 r. w Chojnowie świadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej oraz świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej realizuje NZOZ NOXMED Sp. z o.o.
data publikacji: 2018-01-15 11:20
 
Zmarł ks. Władysław Bystrek Zmarł ks. Władysław Bystrek.
Zmarł ks. Władysław Bystrek Zmarł ks. Władysław Bystrek.
data publikacji: 2017-11-06 15:04
 
Perspektywa pracy w wojsku
WKU w Głogowie prowadzi ciągły nabór do służby przygotowawczej, której odbycie jest niezbędnym etapem w ewentualnej karierze żołnierza zawodowego.
data publikacji: 2017-10-31 12:20
 
<< nowsze | 60  | 61  | 62  | 63  | 64 | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie