Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci w 2016 roku
W roku 2016 zbieramy odpady wielkogabarytowe tj. meble, dywany, pralki, lodówki -wystawione na chodniku w rejonie domów jednorodzinnych, -wystawione przy pojemnikach na odpady w rejonie zabudowy wielorodzinnej w dniach: 09.04.2016 r., 13.08.2016 r., 12.11.2016 r. Elektroodpady będą zbierane w dniach 02.04.2016 r., 11.06.2016 r., 24.09.2016 r.
data publikacji: 2016-02-12 12:03
 
Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe.
Główny Urząd Statystyczny (GUS), zgodnie z programami badań statystycznych statystyki publicznej corocznie wprowadzanymi rozporządzeniami Rady Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych, obowiązkowe i dobrowolne statystyczne badania ankietowe. Za ich organizację i realizację na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
data publikacji: 2016-01-26 10:58
 
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów.
data publikacji: 2016-01-22 11:30
 
Spadek temperatury - rekomendacje dla ludności
CENTRUM OPERACYJNO-ANALITYCZNE BA-I.4140.1.1.2016 KW.59.2016 Warszawa, 15 stycznia 2016 r. INFORMACJA w najbliższych dniach możliwy spadek temperatury do -14oC W dniach 16-21 stycznia IMGW prognozuje stopniowy spadek temperatury na terenie kraju. W nocy 16/17 przewidywana jest temperatura minimalna -13°C na północnym wschodzie oraz lokalnie w kotlinach karpackich. W okresie od 17 do 21 (niedziela-czwartek) temperatura minimalna wyniesie do -14°C na północnym wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich. W nocy 15/16 na północnym wschodzie oraz w Sudetach prognozuje się opady o natężeniu umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. REKOMENDACJE DLA LUDNOŚCI1  Aby nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu należy:  ubierać się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planujemy dłuższe przebywanie na dworze należy ubierać się warstwowo, najlepiej w odzież z naturalnych tkanin lub tkanin typu polar. Ważne, aby ubranie nie utrudniało krążenia krwi;  nosić odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami;  nosić ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniającą czoło i uszy.  Nie należy zasłaniać twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń.  Przed wyjściem na mróz warto posmarować odkryte części ciała (policzki, nos, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną – szczególnie dotyczy to dzieci.  Przebywając na dworze, nie należy stać nieruchomo na zimnie; gdy zaczynamy odczuwać chłód warto zwiększyć aktywność fizyczną – przestępować z nogi na nogę, podskakiwać, rozcierać ręce itp.  W żadnym wypadku nie wolno spożywać na mrozie alkoholu, sprzyja to wychładzaniu organizmu.  Warto, o ile to nie jest konieczne, w najbardziej mroźne dni ograniczyć pobyt na dworze. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci oraz osób starszych. REKOMENDACJE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO – PRZYPOMNIENIE  Stała kontrola (np. co 1,5 h) miejsc przebywania osób bezdomnych.  Włączenie w skład zespołu interwencyjnego ratownika medycznego (PCK lub inne podmioty dysponujące przeszkolonymi wolontariuszami) – ocena stanu zdrowia, pomoc na miejscu, podejmowanie decyzji o przewiezieniu do szpitala.  Dowożenie ciepłych posiłków do miejsc przebywania bezdomnych.  Zapewnienie współpracy Policji i Straży Miejskiej z noclegowniami i schroniskami. W warunkach zagrożenia życia do noclegowni powinny trafiać nawet osoby pod wpływem alkoholu.  Uczulenie izb przyjęć i centrów ratunkowych, aby nie wypisywać osób bezdomnych w nocy (konieczny kontakt z Policją lub Strażą Miejską w celu przewiezienia do schroniska).  Uwrażliwianie społeczeństwa, aby informowało o osobach zagrożonych wychłodzeniem.  Zaaktywizowanie ośrodków pomocy społecznej w celu wsparcia osób które ze względu na stan zdrowia, biedę lub ograniczenia mentalne nie są w stanie zapewnić sobie ogrzewania.  Przy utrzymującej się przez kilka dni temperaturze -100C i poniższej uruchomienie koksowników.  Wszystkie służby kryzysowe powinny wykorzystywać w jak najszerszym zakresie środki masowego przekazu (szczególnie rozgłośnie radiowe) oraz media społecznościowe do informowania i ostrzegania ludności o możliwych poważnych utrudnieniach w transporcie.  W sytuacji utrudnień na drogach i szlakach kolejowych zapewnienie sprawnego przekazywania informacji o przebiegu zdarzenia i prognozie jego zakończenia do osób, które nie biorą bezpośredniego w nim udziału (np. kierowców stojących w korku lub podróżnych w unieruchomionym pociągu). W pragmatyce działań służb należałoby uwzględnić ewentualną obsługę osób narażonych pośrednio na negatywne skutki zakłóceń w ruchu kolejowym lub drogowym. 1 Szczegółowe rekomendacje przy odczuwalnej temperaturze dla organizmu: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje_UTCI.pdf.
data publikacji: 2016-01-18 11:09
 
Finał dolnośląski Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady Młodzieży w Sztafetach Pływackich CHOJNÓW 2016
Komunikat dot. Finału dolnośląskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady Młodzieży w Sztafetach Pływackich CHOJNÓW 2016
data publikacji: 2016-01-15 10:24
 
<< nowsze | 64  | 65  | 66  | 67  | 68 | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie