Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chojnowa
Drodzy Mieszkańcy, w związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Miasta Chojnowa zwracamy się z prośbą o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Chojnowie fiszek projektowych dla zadań, które chcą Państwo wpisać do opracowywanego przez nas programu. Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zachęcamy w szczególności zarządów budynków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do zaproponowania projektów, które mogą zostać zrealizowane w ramach rewitalizacji. Fiszki projektowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnowie do 25 listopada 2016 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego – tel. (76) 818 66 81 lub Panią Arletą Ciarczyńską ze Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego – tel. 601 997 773.
data publikacji: 2016-11-23 10:40
 
Zapraszamy na bezpłatne spotkania dla mieszkańców LGD „Wrzosowa Kraina” nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne spotkania dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Szkolenia skierowane są do: - Osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą, - Mikro i małych przedsiębiorstw,
data publikacji: 2016-11-23 08:36
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chojnowa
Drodzy Mieszkańcy, w związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Miasta Chojnowa zwracamy się z prośbą o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Chojnowie fiszek projektowych dla zadań, które chcą Państwo wpisać do opracowywanego przez nas programu. Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zachęcamy w szczególności zarządów budynków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do zaproponowania projektów, które mogą zostać zrealizowane w ramach rewitalizacji. Fiszki projektowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnowie do 25 listopada 2016 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego – tel. (76) 818 66 81 lub Panią Arletą Ciarczyńską ze Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego – tel. 601 997 773.
data publikacji: 2016-11-21 13:52
 
Zaproszenie na warsztaty w ramach opracowywania „Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Chojnowa”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach opracowywania „Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Chojnowa”. Spotkanie odbędzie się 16.11.2016 r. o godzinie 17:00 w Domu Schrama. Celem spotkania jest rozmowa z mieszkańcami oraz głównymi interesariuszami (przedstawiciele zarządów osiedli, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych itp.) na temat obszarów rewitalizacji w Chojnowie, które zostały wytyczone na podstawie analizy danych statystycznych oraz spotkania diagnostycznego. Spotkanie poprowadzą konsultanci firmy DS Consulting, którzy wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Chojnowie opracowują Lokalny Program Rewitalizacji. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w spotkaniu!
data publikacji: 2016-11-14 14:33
 
Projekt „Start w przedsiębiorczość - wsparcie samozatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy w województwie dolnośląskim”
Centrum doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie „Start w przedsiębiorczość - wsparcie samozatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy w województwie dolnośląskim”
data publikacji: 2016-10-26 12:57
 
<< nowsze | 68  | 69  | 70  | 71  | 72 | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie