Aktualności

XIII CHOJNOWSKIE DYKTANDO
XIII CHOJNOWSKIE DYKTANDO - 02 czerwca 2016 r. - Dom Schrama
data publikacji: 2016-05-25 11:46
 
CHARYTATYWNA ZUMBA Z "DWÓJKĄ"
CHARYTATYWNA ZUMBA Z "DWÓJKĄ" TO IMPREZA SPORTOWA MAJĄCA NA CELU PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ZBIÓRKĘ FUNDUSZY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W CHOJNOWIE BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WZBOGACENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ. TRZYGODZINNĄ ZABAWĘ ZAPEWNIĄ WSPANIALI INSTRUKTORZY!!!
data publikacji: 2016-05-05 11:10
 
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Głowackiego
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Głowackiego
data publikacji: 2016-04-29 12:29
 
Nielegalne przycinanie drzew
Co roku na wiosnę obserwuje się zjawisko , nieumiejętnej pielęgnacji drzew polegającej na redukcji koron. Wbrew powszechnym opiniom, proces pielęgnacji i kształtowania drzew jest nie tylko czynnością niełatwą, ale również wymaga sporej wiedzy z zakresu biologii, botaniki, dendrologii, chirurgii oraz pielęgnacji drzew. Niedopuszczalnym jest, aby cięcia pielęgnacyjne drzew wykonywane były przez osoby niekompetentne, niewykwalifikowane. Drzewa i krzewy powinny być pielęgnowane zgodnie z powszechnie obowiązującą sztuką ogrodniczą. Art.4 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) nakłada obowiązek dbałości o przyrodę, nie tylko na organy administracji publicznej lecz także na osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne. Każde cięcie jest ingerencją w żywy organizm, który w celu obrony uruchamia wszystkie możliwe mechanizmy zmierzające do zabliźnienia powstałych ran, oraz stworzenia bariery ochronnej przed wnikaniem do wnętrza czynników chorobotwórczych w postaci zarodników, grzybów, wirusów i owadów. Wobec powyższego przypomina się, że zgodnie z art. 87a, ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, stanowi uszkodzenie drzewa i podlega karze pieniężnej w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie tego drzewa (np. kara za uszkodzenie klonu o obw. 60 cm wynosi 7 810 zł, kara za uszkodzenie brzozy o obw. 60 cm wynosi 3 211 zł). Usunięcie powyżej 50% korony uznawane jest zaś za jego zniszczenie i podlega karze w wysokości podwójnej opłaty za usunięcie drzewa ( art. 88 ust. 1 pkt 3 i art. 89 ust. 1). Mamy głęboką nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne i wiele osób zastanowi się, zanim zniszczy i oszpeci drzewo.
data publikacji: 2016-04-19 12:11
 
Program „Działaj Lokalnie” - możliwość pozyskania środków dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
Program „Działaj Lokalnie” - możliwość pozyskania środków dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołtysów – Wrzosowa Kraina zaprasza na szkolenie w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Chojnowie.
data publikacji: 2016-04-07 09:55
 
<< nowsze | 71  | 72  | 73  | 74  | 75 | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie