login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa - podatek śmieciowy

Szanowni Państwo

 

Z dniem 01 stycznia 2012  roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmienia ona diametralnie system gospodarki odpadami. Dzięki zmianom w ustawie mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Nowy system zakłada, że to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów i gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców.

Jednym słowem wszystkie śmieci stają się z mocy ustawy własnością gminy. Ustawa wprowadza tzw. opłatę śmieciową. Rada Miejska w drodze uchwały ustali termin i częstotliwość uiszczania tej opłaty. Wysokość opłaty zostanie ustalona w zależności od liczby mieszkańców naszego miasta oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w przeliczeniu na mieszkańca naszego miasta. Opłata będzie obowiązkowa i jednakowa dla wszystkich. Każdy właściciel nieruchomości będzie obowiązany wypełnić deklarację oraz zgłaszać każdorazową zmianę wysokości miesięcznej opłaty np. związanej z zamieszkaniem nieruchomości przez nowego lokatora.  Wzór deklaracji określi, w drodze uchwały Rada Miejska. Uchwała ma zawierać również informację o terminach, częstotliwości i miejscu składania deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami będzie wnoszona na konto Gminy Miejskiej Chojnów w formie podatku tzw. „śmieciowego".

System gospodarowania odpadami obejmować będzie wszystkich właścicieli  zamieszkałych nieruchomości .

Burmistrz jest zobowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W tym też celu przedkładamy Państwu niniejszą ankietę, która będzie podstawą do opracowania nowych zasad i regulaminów gospodarki odpadami w gminie w świetle nowych przepisów.

                                                                  Urząd   Miejski  w  Chojnowie

 

 

 u1 (szerokość: 750 / wysokość: 1060)

 

 

u2 (szerokość: 750 / wysokość: 532)

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie