Aktualności

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie".
Należy dokonać rozbiórki komina ceramicznego znajdującego się przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie (od strony podwórza), zgodnie z projektem rozbiórki oraz pozwoleniem na rozbiórkę stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego...
data publikacji: 2019-08-08 12:38
 
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie oferuje do sprzedaży Aparat RTG, Wywoływarkę błon RTG i Stół chirurgiczny automatyczny
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie oferuje do sprzedaży Aparat RTG, Wywoływarkę błon RTG i Stół chirurgiczny automatyczny
data publikacji: 2019-08-08 12:37
 
Miejski Rzecznik Konsumentów Tomasz Strojek informuje!
Ostrzeżenie dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów- bezpłatne badania medyczne to w rzeczywistości pokazy handlowe. Dostałeś zaproszenie na bezpłatne badania medyczne- uważaj, bo w rzeczywistości chodzi o sprzedaż sprzętu paramedycznego. Od mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów otrzymujemy informacje o tym, że ulotki z zaproszeniami na pseudo badania medyczne pojawiły się również w Chojnowie . Niestety , ale przedsiębiorcy (Hotelarze i Restauratorzy w Chojnowie) którzy udostępniają swoje lokale firmom organizującym pokazy nie przychylili się do pisemnego apelu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy o nie udostępnianie swoich lokali na tego typu działalność . Zwróciliśmy się pisemnie do każdego z nich w miesiącu kwietniu i maju . Alarmujące są dla nas sygnały, jeśli są to zaproszenia na bezpłatne badania medyczne , które w tle oferują pokaz i sprzętów paramedycznych, o czym dowiedzieliśmy się z przyniesionych nam ulotek reklamowych do biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Konsumenci zapraszani są na bezpłatne badania stanu zdrowia. Rzekome badanie wykonywane są jednak nie przez pracowników służby zdrowia, ale przez przedstawicieli spółki. Skuteczność urządzenia do tego badania nie jest potwierdzona testami klinicznymi. W oczekiwaniu na wyniki konsumenci zapraszani są do udziału w prelekcji dotyczącej m.in. zalet stosowania sprzętu paramedycznego w leczeniu różnych schorzeń. Po zakończonym wykładzie odbywają się indywidualne konsultacje i interpretacja wyników badań .Z dotychczasowych ustaleń UOKiK wynika, że przedstawiciele firm organizujących pokazy pseudomedyczne sugerują konsumentom, że cierpią na różne choroby, a stan ich zdrowia jest zagrożony. Remedium na to jest zakup drogiego oferowanego na pokazie sprzętu lub usług . Konsumenci skarżą się też, że nie mogą odstąpić od zawartych umów. Przedsiębiorca bowiem twierdzi, że ustawa o prawach konsumenta, która dotyczy m.in. osób kupujących na pokazach, nie obowiązuje przy umowach o usługi medyczne. Interpretują ten przepis na swoją korzyść. Zapominają jednak, że to wyłączenie dotyczy usług zdrowotnych, które są wykonywane przez osoby z fachową wiedzą medyczną, a nie pracowników marketingu Jeśli idziesz na prezentację, pamiętaj, że zazwyczaj jest to pokaz handlowy, mający na celu sprzedaż. Gdy otrzymasz zaproszenie na spotkanie lub bezpłatne badanie, ustal, czy będą na nim oferowane towary lub usługi. Uważnie czytaj umowy, nie działaj pod presją czasu. Uważaj na „promocje”, wyjątkowe oferty, gdy sprzedawca mówi ci, że musisz podjąć decyzję w tej chwili, bo okazja się nie powtórzy. Postaraj się konsultować decyzje z kimś bliskim. Nie bierz pożyczki na zakup sprzętu na pokazie ( oprócz prowizji i odsetek zapłacisz dużą prowizje dla sprzedawcy ), nie zgadzaj się na wizytę w banku ze sprzedawcą. Zastanów się, czy oferta na pewno jest atrakcyjna. Pamiętaj, że na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem masz 14 dni.
data publikacji: 2019-08-08 10:08
 
Nieodpłatna pomoc prawna w Chojnowie
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą”, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
data publikacji: 2019-07-31 11:31
 
Ogłoszenie
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA informuje, że dnia 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzony będzie trening systemu wczesnego ostrzegania. Wyemitowanie 3 minutowego modulowanego dźwięku syren w czasie treningu, będzie jednocześnie upamiętniało 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
data publikacji: 2019-07-30 11:18
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34 | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie