Aktualności

Informacja dotycząca spisu wyborców
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA INFORMUJE, ŻE SPISY WYBORCÓW W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST zarządzonych na dzień 21.10.2018r. SĄ DOSTĘPNE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU od dnia 01.10.2018r. do dnia 15.10.2018r., W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNOWIE (POKÓJ NR 1 poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek – 7.30- 16.30, piątek 7.30-14.30)
data publikacji: 2018-10-01 15:41
 
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie od 7 września 2018 r. prowadzić będzie rejestrację na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60. roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów
data publikacji: 2018-08-28 14:35
 
Ostrzeżenie pogodowe
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed burzami z gradem! W godzinach od 15:00 do 18:00 (09.08) mogą pojawić się gwałtowne burze z gradem oraz porywistym wiatrem do 90 km/h.
data publikacji: 2018-08-09 15:35
 
Ogłoszenie o treningu systemu wczesnego ostrzegania
Ogłoszenie o treningu systemu wczesnego ostrzegania
data publikacji: 2018-07-31 13:48
 
Obwieszczenie w sprawie opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ) uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 z dniem 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: a. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, b. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, c. użytkownikami wieczystymi gruntów, d. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
data publikacji: 2018-07-27 15:15
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38 | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie