Aktualności

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak często występują objawy? Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Kto jest najbardziej narażony? Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem? Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.
data publikacji: 2020-03-04 10:20
 
Deklaracja kompostowania bioodpadów
Szanowni Państwo! Urząd Miejski w Chojnowie uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasad segregacji i odbioru odpadów komunalnych, jesteśmy zobowiązani, w najbliższym czasie, dostosować naszą gospodarkę odpadami do wymogów ustawowych. Zmianom ulegnie przede wszystkim kwestia segregacji odpadów. Dotychczasowe miejsca na terenie Miasta, w których stoją pojemniki lub dzwony na selektywnie zbierane odpady (plastik, papier, szkło) przestaną istnieć. Zgodnie z przepisami prawa, to na właścicielach nieruchomości (lub zarządcach nieruchomości) spoczywa obowiązek zaopatrzenia się w pojemniki i segregowanie odpadów na pięć frakcji: metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), papier, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane. Ustawodawca wprowadził możliwość dla gmin ustalenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują chęć kompostowania w przydomowych kompostownikach bioodpadów.
data publikacji: 2020-02-26 15:38
 
ROZPORZĄDZENIE Nr 5WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
ROZPORZĄDZENIE Nr 5WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2020 r.w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego.Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.) zarządzam,co następuje:§ 1. Uchyla się Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenach miejscowości wchodzących w skład obszarów określonych w § 1 uchylanego rozporządzenia.§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
data publikacji: 2020-02-26 09:12
 
„Nie daj się grypie!" Informator dla mieszkańców Powiatu Legnickiego
„Nie daj się grypie!" Informator dla mieszkańców Powiatu Legnickiego
data publikacji: 2020-02-04 10:01
 
Apel Starosty Legnickiego dot. Ptasiej Grypy
Apel Starosty Legnickiego dot. Ptasiej Grypy
data publikacji: 2020-01-28 10:36
 
<< nowsze | 41  | 42  | 43  | 44  | 45 | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie