Aktualności

Zmarł biskup Józef Pazdur - Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa
Zmarł biskup Józef Pazdur - Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa
data publikacji: 2015-05-10 11:17
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta Chojnowa
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta Chojnowa
data publikacji: 2015-05-07 14:02
 
Ministerstwoa Administracji i Cyfryzacji informuje,że istnieje możliwość składania przez obywateli - drogą elektroniczną - wniosków i formularzy w sprawach z zakresu dowodów osobistych.
Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,do czasu opracowania stosownej centralnej usługi, która zostanie zamieszczona na platformie ePUAP, istnieje możliwość składania przez obywateli - drogą elektroniczną przy użyciu formularza Pisma ogólnego na platformie ePUAP - wniosków i formularzy w sprawach z zakresu dowodów osobistych.
data publikacji: 2015-04-23 14:58
 
Składy obwodowych komisji wyborczych
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.04.2015 r. powołano składy obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
data publikacji: 2015-04-20 14:06
 
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła Apel do Wyborców
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła Apel do Wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
data publikacji: 2015-04-17 09:51
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50 | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie