Aktualności

• OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
• z dnia 18 stycznia 2019 r. • w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2019 roku • • Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 1918 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. (Dz. U. z 2018r. , poz. 1982) podaję do wiadomości co następuje:
data publikacji: 2019-01-15 10:15
 
Ważny komunikat
Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm. art. 5 § 4), właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, położonego wzdłuż jego nieruchomości. Ma obowiązek odśnieżania i likwidowania lodu również z bramy i podwórka swojej posesji, a także usuwania sopli i zwałów śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.
data publikacji: 2019-01-04 14:32
 
Szczęśliwego Nowego Roku 2019, zdrowia i wszelkiej pomyślności Mieszkańcom Chojnowa
Szczęśliwego Nowego Roku 2019, zdrowia i wszelkiej pomyślności Mieszkańcom Chojnowa życzą Burmistrz Miasta - Jan Serkies oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa - Jan Skowroński
data publikacji: 2018-12-31 11:57
 
Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy przypomina o stosowaniu zasad bioasekuracji wśród hodowców drobiu.
data publikacji: 2018-12-27 10:52
 
Program Czyste Powietrze
Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do udziału w programie Czyste Powietrze. Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery. Projekt skupia się na wymianie w budynkach jednorodzinnych starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji by efektywnie zarządzać energią. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Korzystając z programu uzyskać można zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą tą kwotę, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: - wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) - docieplenie przegród budynku - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - instalację odnawialnych źródeł energii - montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronach: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu
data publikacji: 2018-12-20 08:40
 
<< nowsze | 52  | 53  | 54  | 55  | 56 | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie