Aktualności

Nielegalne przycinanie drzew
Co roku na wiosnę obserwuje się zjawisko , nieumiejętnej pielęgnacji drzew polegającej na redukcji koron. Wbrew powszechnym opiniom, proces pielęgnacji i kształtowania drzew jest nie tylko czynnością niełatwą, ale również wymaga sporej wiedzy z zakresu biologii, botaniki, dendrologii, chirurgii oraz pielęgnacji drzew. Niedopuszczalnym jest, aby cięcia pielęgnacyjne drzew wykonywane były przez osoby niekompetentne, niewykwalifikowane. Drzewa i krzewy powinny być pielęgnowane zgodnie z powszechnie obowiązującą sztuką ogrodniczą. Art.4 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) nakłada obowiązek dbałości o przyrodę, nie tylko na organy administracji publicznej lecz także na osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne. Każde cięcie jest ingerencją w żywy organizm, który w celu obrony uruchamia wszystkie możliwe mechanizmy zmierzające do zabliźnienia powstałych ran, oraz stworzenia bariery ochronnej przed wnikaniem do wnętrza czynników chorobotwórczych w postaci zarodników, grzybów, wirusów i owadów. Wobec powyższego przypomina się, że zgodnie z art. 87a, ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, stanowi uszkodzenie drzewa i podlega karze pieniężnej w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie tego drzewa (np. kara za uszkodzenie klonu o obw. 60 cm wynosi 7 810 zł, kara za uszkodzenie brzozy o obw. 60 cm wynosi 3 211 zł). Usunięcie powyżej 50% korony uznawane jest zaś za jego zniszczenie i podlega karze w wysokości podwójnej opłaty za usunięcie drzewa ( art. 88 ust. 1 pkt 3 i art. 89 ust. 1). Mamy głęboką nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne i wiele osób zastanowi się, zanim zniszczy i oszpeci drzewo.
data publikacji: 2016-04-19 12:11
 
Program „Działaj Lokalnie” - możliwość pozyskania środków dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
Program „Działaj Lokalnie” - możliwość pozyskania środków dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołtysów – Wrzosowa Kraina zaprasza na szkolenie w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Chojnowie.
data publikacji: 2016-04-07 09:55
 
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia OOś dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia OOś dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
data publikacji: 2016-03-29 11:02
 
Wnioski w sprawie świadczeń wychowawczych - 500+ można już pobierać w Urzędzie Miejskim.
Wnioski w sprawie świadczeń wychowawczych - 500+ można już pobierać w Urzędzie Miejskim w Chojnowie pok. 5 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
data publikacji: 2016-03-17 14:45
 
Film z III Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych SkoraSong, Chojnów 2015
Z zakładce PROMOCJA dodano film z III Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych SkoraSong, Chojnów 2015. Zapraszamy do obejrzenia.
data publikacji: 2016-03-10 11:52
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie