Aktualności

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy przypomina o stosowaniu zasad bioasekuracji wśród hodowców drobiu.
data publikacji: 2018-12-27 10:52
 
Program Czyste Powietrze
Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do udziału w programie Czyste Powietrze. Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery. Projekt skupia się na wymianie w budynkach jednorodzinnych starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji by efektywnie zarządzać energią. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Korzystając z programu uzyskać można zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą tą kwotę, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: - wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) - docieplenie przegród budynku - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - instalację odnawialnych źródeł energii - montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronach: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu
data publikacji: 2018-12-20 08:40
 
O odpadach wielkogabarytowych
Rada Miejska Chojnowa Uchwałą nr XXXVII/ 194/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wprowadziła na terenie miasta Chojnowa tygodniową zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz tekstyliów. Odbiór odbywa się raz w tygodniu w każdy piątek. Jeżeli w danym dniu przypada święto kościelne lub państwowe, termin zbiórki odpadów wyznacza się na kolejny piątek. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać obok pojemników na śmieci nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru. Prosimy o wystawianie odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem, dzięki temu teren wokół pojemników będzie uporządkowany. Odpady wielkogabarytowe można też wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” mieszczącego się przy ulicy Kraszewskiego 1, który przyjmuje tzw. odpady problemowe takie jak: - meble i odpady wielkogabarytowe - odpady zielone - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpady remontowe - opony - baterie - przeterminowane leki
data publikacji: 2018-11-23 14:40
 
Opłata za ważność miejsc na Cmentarzu Komunalnym
Wydział Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, że okres ważności opłaty za miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
data publikacji: 2018-11-20 13:52
 
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, że w dniach 14-15 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) na terenie całego kraju w ramach ćwiczeń RENEGADE-SAREX przeprowadzony będzie trening wczesnego ostrzegania. W ramach ćwiczenia będzie prowadzony trening alarmowania i ostrzegania ludności, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
data publikacji: 2018-11-13 16:07
 
<< nowsze | 43  | 44  | 45  | 46  | 47 | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie