Aktualności

Deklaracja kompostowania bioodpadów
Szanowni Państwo! Urząd Miejski w Chojnowie uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasad segregacji i odbioru odpadów komunalnych, jesteśmy zobowiązani, w najbliższym czasie, dostosować naszą gospodarkę odpadami do wymogów ustawowych. Zmianom ulegnie przede wszystkim kwestia segregacji odpadów. Dotychczasowe miejsca na terenie Miasta, w których stoją pojemniki lub dzwony na selektywnie zbierane odpady (plastik, papier, szkło) przestaną istnieć. Zgodnie z przepisami prawa, to na właścicielach nieruchomości (lub zarządcach nieruchomości) spoczywa obowiązek zaopatrzenia się w pojemniki i segregowanie odpadów na pięć frakcji: metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), papier, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane. Ustawodawca wprowadził możliwość dla gmin ustalenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują chęć kompostowania w przydomowych kompostownikach bioodpadów.
data publikacji: 2020-02-26 15:38
 
ROZPORZĄDZENIE Nr 5WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
ROZPORZĄDZENIE Nr 5WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2020 r.w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego.Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.) zarządzam,co następuje:§ 1. Uchyla się Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenach miejscowości wchodzących w skład obszarów określonych w § 1 uchylanego rozporządzenia.§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
data publikacji: 2020-02-26 09:12
 
„Nie daj się grypie!" Informator dla mieszkańców Powiatu Legnickiego
„Nie daj się grypie!" Informator dla mieszkańców Powiatu Legnickiego
data publikacji: 2020-02-04 10:01
 
Apel Starosty Legnickiego dot. Ptasiej Grypy
Apel Starosty Legnickiego dot. Ptasiej Grypy
data publikacji: 2020-01-28 10:36
 
„AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY" II EDYCJA.
Projekt jest realizowany w ramach działania 85 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
data publikacji: 2020-01-23 13:30
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie