Aktualności

Przypomnienie o zbliżającym się terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
Przypomnienie o zbliżającym się terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
data publikacji: 2019-01-16 14:46
 
• OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
• z dnia 18 stycznia 2019 r. • w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2019 roku • • Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 1918 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. (Dz. U. z 2018r. , poz. 1982) podaję do wiadomości co następuje:
data publikacji: 2019-01-15 10:15
 
Ważny komunikat
Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm. art. 5 § 4), właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, położonego wzdłuż jego nieruchomości. Ma obowiązek odśnieżania i likwidowania lodu również z bramy i podwórka swojej posesji, a także usuwania sopli i zwałów śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.
data publikacji: 2019-01-04 14:32
 
Szczęśliwego Nowego Roku 2019, zdrowia i wszelkiej pomyślności Mieszkańcom Chojnowa
Szczęśliwego Nowego Roku 2019, zdrowia i wszelkiej pomyślności Mieszkańcom Chojnowa życzą Burmistrz Miasta - Jan Serkies oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa - Jan Skowroński
data publikacji: 2018-12-31 11:57
 
Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy przypomina o stosowaniu zasad bioasekuracji wśród hodowców drobiu.
data publikacji: 2018-12-27 10:52
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie