Aktualności

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU 800 137 200 Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna: poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia. Z TPK możesz skorzystać w sytuacji: nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia. Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę pielęgniarki/położnej lekarską. w formie telekonsultacji. W ramach TPK uzyskasz: poradę medyczną e–receptę e–skierowanie e–zwolnienie. Porady są udzielane w czterech językach: polskim angielskim rosyjskim ukraińskim.
data publikacji: 2021-06-24 09:07
 
Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?
Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie (lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet. Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775). Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do osób, które nie spisały się przez Internet lub dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99). Rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 22 279 99 99. W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmistrzem, można zweryfikować jej tożsamość: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się telefonicznie z osobami fizycznymi objętymi spisem. Osoby, które przekażą dane telefonicznie rachmistrzowi, nie muszą już wypełniać formularza spisowego w Internecie. A do osób, które już się spisały samodzielnie, rachmistrz nie zadzwoni. Jeśli chcesz wypełnić sam formularz w Internecie możesz to zrobić dopóki nie skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Nie warto odkładać samospisu do ostatniej chwili, również dlatego, że tylko te osoby, które spisały się przez Internet mogą wziąć udział w loterii. Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są do 7 lipca br. Szczegóły dostępne na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. Osoby wykonujące prace spisowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej określonej w art. 10 o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955) i wykonują te prace po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia (art. 29 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.). Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.07.2008 r. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.) wskazuje, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a realizacja spisu wymaga odrębnej ustawy (art. 9. ustawy o statystyce publicznej). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. została podpisana 9 sierpnia 2019 r. , opisano w niej szczegółowe warunki realizacji tego badania.
data publikacji: 2021-06-21 14:58
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Z myślą o ludności romskiej została przygotowana ulotka, którą można pobrać na stronie: https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/materialy-do-pobrania
data publikacji: 2021-06-21 14:57
 
Narodowy Spis Powszechny!
W imieniu gminnego biura spisowego zachęcamy Państwa do spisywania się przez Internet w Narodowym Spisie Powszechnym. Nie odwlekajmy tego spisu do ostatniej chwili, spis jest obowiązkowy. Pamiętajcie państwo, że samospis jest do momentu kiedy zadzwoni rachmistrz, w momencie kiedy rachmistrz zadzwoni w sprawie przeprowadzenia ankiety mamy obowiązek udzielenia mu informacji. W przypadku wątpliwości co do tożsamości rachmistrza, można go zweryfikować w Gminnym Biurze Spisowym. Według statystyk blisko 27 % Mieszkańców Chojnowa już się spisało. 2. Osobom zainteresowanym skorzystaniem ze stanowiska komputerowego członkowie Gminnego Biura Spisowego w Chojnowie oferują pomoc w zakresie obsługi i wypełnienia formularza. Możliwość spisania się jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem tel. 76 8188 505. 3. Kontakt możliwy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie, tj. w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 -15:30, we wtorki w godz. 7.30 – 16:30, w piątki w godz. 7.30 – 14:30/ Gminne Biuro spisowe mieszczące się w Domu Schrama swoją pomoc kieruje do osób ze szczególnymi potrzebami. Zapraszamy osoby starsze, osoby nie mające umiejętności posługiwania się komputerem, osoby wykluczone cyfrowo do skorzystania z pomocy. Zachęcamy Państwa również do wzięcia udziału w loterii, szczegóły na stronie www.spis.gov.pl
data publikacji: 2021-06-18 14:00
 
Dotacje celowe na wymianę pieców z budżetu miasta
✔️Zakończono nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa. W terminie od 10 maja do 10 czerwca br. złożono 59 wniosków na łączną kwotę 168.000,00 zł. Komisja rozpoczęła prace w zakresie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków. Już niebawem zostaną przeprowadzone oględziny obiektów objętych wnioskiem o udzielenie dotacji oraz zawierane umowy o udzielenie dotacji.
data publikacji: 2021-06-15 16:42
 
<< nowsze | 11  | 12  | 13  | 14  | 15 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie