Aktualności

Uwaga właściciele domków jednorodzinnych!
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Maksymalna kwota dotacji Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Program przewiduje dofinansowania m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,docieplenie przegród budynku,wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Szczegółowe informacje na stronach: https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie
data publikacji: 2019-12-09 09:40
 
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Co to jest afrykański pomór świń? Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików. Jak rozpoznać afrykański pomór świń? U świń mogą pojawić się następujące objawy: ¨ wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie; ¨ liczne padnięcia świń w każdym wieku; ¨ sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze; ¨ duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa; ¨ biegunka, często z domieszką krwi. Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń? ¨ Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium krajów gdzie wystąpiła ASF lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne; ¨ Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących; ¨ Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt: ¨ Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia; ¨ Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności
data publikacji: 2019-12-05 11:00
 
Informacja do przetargu ustnego (ul. Kochanowskiego 5)
Urząd Miejski informuje, że informacja dotycząca dostępności kluczy w ogłoszonym: Pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kochanowskiego 5 w Chojnowie wraz z udziałem w gruncie została zmieniona. Klucze dostępne są w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12, II piętro. Za zmianę przepraszamy.
data publikacji: 2019-11-14 12:09
 
Ogłoszenie - Kurenda
Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji. Nie trzeba brać kredytu jedynie można.
data publikacji: 2019-10-30 15:35
 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie poszukuje firmy, która zapewni scenę, oświetlenie i nagłośnienie na DNI CHOJNOWA 2020
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie poszukuje firmy, która zapewni scenę, oświetlenie i nagłośnienie na DNI CHOJNOWA 2020
data publikacji: 2019-10-25 09:49
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie