Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Spotkanie ws. funkcjonowania drużyn piłkarskich w budynku MOKSiR

Wczoraj, 13 lutego, w Urzędzie Miejskim burmistrz Jan Serkies spotkał się z przedstawicielami Klubu Sportowego Chojnowianka, by omówić istotne, po pożarze szatni na terenie stadionu miejskiego, sprawy funkcjonowania drużyn piłkarskich w budynku MOKSiR, gdzie wyznaczono miejsca na tymczasowe przebieralnie dla zawodników.
Klub, w porozumieniu z dyrektor MOKSiR, będzie z nich korzystał zgodnie z przedstawionym harmonogramu treningów.
Urząd Miejski będzie na bieżąco informował o kolejnych etapach związanych z remontem zniszczonych pomieszczeń.

2024-02-14 14:08

Pożar w pomieszczeniach budynku szatni na Stadionie Miejskim w Chojnowie - Aktualizacja

Pożar w pomieszczeniach budynku szatni na Stadionie Miejskim w Chojnowie, na szczęście nie wyrządził zbyt poważnych szkód. Najbardziej ucierpiała szatnia mała, gdzie znajduje się rozdzielnia i sprzęt pomocniczy do treningów. Sprzęt treningowy znajdujący się w magazynie głównym - m.in. komplety strojów piłkarskich, piłki - nie ucierpiał w pożarze, wymaga tylko oczyszczenia. Pomieszczenie szatni głównej oraz łazienka będą wymagały gruntownego remontu. Szatnia gości, kuchnia, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenie sędziowskie nie uległy zniszczeniu. Szczegółowy zakres remontu określi biegły rzeczoznawca, a poinformowany już o zdarzeniu ubezpieczyciel oszacuje kwotę odszkodowania. Wejście do budynku możliwe będzie po uzyskaniu opinii biegłego.

2024-02-12 15:33

Informacja w związku z pożarem w szatni na Stadionie Miejskim

W związku z pożarem, który miał miejsce 9 lutego w szatni budynku na Stadionie Miejskim w Chojnowie, pragniemy poinformować, że budynek ten jest własnością Urzędu Miejskiego i jest użyczany Klubowi Sportowemu Chojnowianka. Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Wszystkie nieruchomości należące do Urzędu są objęte ubezpieczeniem.

2024-02-09 16:58

Kwalifikacja wojskowa - podstawowe informacje

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

2024-02-05 14:50

Komunikat Burmistrza Miasta Chojnowa dot. wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Burmistrza Miasta Chojnowa dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. ws. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

2024-02-05 14:36

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie