Aktualności

Uzyskaj dowód osobisty
UWAGA! Od dnia 27 lipca 2021 r. nie możesz złożyć wniosku przez internet. Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania i Czarnogóra. Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych. Informacje o nim możesz znaleźć na Dowód osobisty – informacje. https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
data publikacji: 2021-07-28 08:29
 
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Gdzie w Chojnowie można się spisać? 🔷Dom Schrama (pokój nr 2) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 🔷W Mobilnym Punkcie Spisowym (Urząd Miejski w Chojnowie) w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:30, piątek 7:30 – 14:30 🔷W Mobilnym Punkcie Spisowym na chojnowskim Rynku – codziennie w godz. 9:00 do 17:00 (w przypadku niepogody – Dom Schrama) 🔷Internet – www. spis.gov.pl, 🔷Infolinia spisowa – 22-279-99-99 Zachęcamy do spisywania się! 🔷Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Gminne Biuro Spisowe, tel. 76-8188-505 / Plac Zamkowy 1 59-225 Chojnów
data publikacji: 2021-07-26 14:06
 
Odpady – informacje
Przypominamy, że umowa zawarta przez Gminę Miejską Chojnów na usługę wywozu odpadów komunalnych obejmuje odbiór wyłącznie następujących frakcji odpadów: 1. odpady z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i metali, które należy zbierać do żółtego pojemnika oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 2. odpady z papieru i tektury, które należy zbierać do niebieskiego pojemnika oznaczonego napisem „Papier”, 3. odpady szklane, które należy zbierać do zielonego pojemnika oznaczonego napisem „Szkło”, 4. bioodpady, które należy zbierać do brązowego pojemnika oznaczonego napisem „Bio”, 5. odpady zmieszane, które należy zbierać do czarnego pojemnika. Wszelkie inne odpady, w tym odpady budowlane, takie jak np. gruz budowlany, materiały izolacyjne, resztki klejów czy farb , odpady wielkogabarytowe, m.in. meble, dywany, wykładziny, elementy stolarki okiennej i drzwiowej, zdemontowana armatura sanitarna czy wózki dziecięce a także zużyte opony nie podlegają odbiorowi w ramach świadczonej usługi. Natomiast na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.5 ust. 1 oraz § 2 obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów do utrzymywania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie porządkowym i sanitarnym zobowiązani są właściciele nieruchomości a nie służby komunalne. Przypominamy, że każdy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może w ramach tej opłaty dostarczyć do PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1 bezpłatnie następujące odpady: 1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 6) bioodpady; 7) odpady niebezpieczne; 8) przeterminowane leki i chemikalia; 9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 12) meble i odpady wielkogabarytowe (limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym), 13) odpady budowlane i rozbiórkowe (limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym), 14) zużyte opony (limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym), 15) tekstylia i ubrania.
data publikacji: 2021-07-23 14:03
 
Spisz się w Narodowym Spisie Powszechnym!
Od poniedziałku do soboty na chojnowskim Rynku w godzinach od 9:00 do 17:00 można spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy. Nie zwlekajmy do ostatniej chwili. Można również spisać się w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (w godzinach pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek od 7:30-15:, wtorek od 7:30 do 16:30 i piątek od 7:30 do 14:30) oraz w Domu Schrama w godz. od 10:00 do 14:00. Uwaga: W niedzielę 25 lipca również można się spisać w Rynku! Punkt Spisowy będzie otwarty dla Państwa od 9:00 do 19:00! Zapraszamy! Spisz się już dziś!
data publikacji: 2021-07-22 13:13
 
Pomoc przy wnioskach „Dobry Start"
Urząd Miejski w Chojnowie wspólnie z ZUS przygotował dyżur pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który założy konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, co ułatwi obsługę wniosku o świadczenie, przekaże instruktaż na temat warunków ubiegania się o świadczenie 300+. Zapraszamy 5 sierpnia; godz. 8:00-14:00.
data publikacji: 2021-07-22 12:51
 
<< nowsze | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie