Aktualności

Badania ankietowe a Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Szanowni Państwo, oprócz Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również bieżące badania ankietowe. Od marca 2020 r. ankieterzy statystyczni - z uwagi na pandemię - kontaktują się z respondentami wyłącznie telefonicznie. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, tzn. badana jest część gospodarstw domowych lub rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.
data publikacji: 2021-05-11 13:01
 
Weź udział w akcji „ja już się spisałem/am”.
🔵Na stronie https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/materialy-do-pobrania dostępna jest formatka (w formacie powerpoint) z możliwością edycji dla osób, które chciałyby wziąć udział w akcji „ja już się spisałem/am”. Aby dodać zdjęcie w formatce i dostosować formatkę do indywidualnych potrzeb wystarczy: 1. Zaznaczyć niebieskie kółko z napisem Miejsce na zdjęcie 2. Kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Formatuj obraz 3. Następnie wybrać kategorię Wypełnienie i linia 4. W opcji Wypełnienie wybrać Wypełnienie obrazem lub teksturą 5. Wybrać Wstaw obraz z Plik … (i tutaj należy wskazać miejsce w swoich zasobach, gdzie znajduje się zdjęcie z wizerunkiem osoby) 6. Z formatki usunąć napis Miejsce na zdjęcie 7. Na formatce uzupełnić Imię i Nazwisko osoby oraz Stanowisko Przygotowaną formatkę można zapisać w formacie pdf. gif. png. jpeg. tiff. Wystarczy: 1. Wybrać opcję Plik 2. Następnie zaznaczyć opcje Zapisz jako 3. W części Zapisz jako typ – wskazać wybrany format https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/materialy-do-pobrania
data publikacji: 2021-05-07 12:48
 
Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021🔹
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi: – pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym), – drugi spis próbny odbył się w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym będą objęte: – osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; – mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne. Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu jest dostępna TUTAJ Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym będziemy szczegółowo informować. https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/materialy-do-pobrania
data publikacji: 2021-05-07 12:23
 
Punkt Szczepień Masowych w Chojnowie
Zgodnie z zapowiedziami - 17 maja zostanie uruchomiony Punkt Szczepień Masowych w Chojnowie przy ul. Matejki. Więcej informacji podamy wkrótce.
data publikacji: 2021-05-07 09:54
 
🔵Jak można się spisać?
🔵Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami: ➡obowiązkowo: ➡metodą samospisu internetowego (CAWI) ➡uzupełniająco: ➡metodą wywiadu telefonicznego (CATI) ➡metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) 🔵Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy jest obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r. Metody przeprowadzenia spisu Samospis internetowy (CAWI) Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. 🔵Uruchomiliśmy również miejsca spisowe: W tym miejscu prezentujemy listę miejsc, w których można się spisać, zebrane w pliku Excel. Spis przez telefon (CATI) Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99. Spis realizowany przez rachmistrzów 🔵Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. 🔵Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym będziemy szczegółowo informować. https://spis.gov.pl/jak-mozna-sie-spisac/
data publikacji: 2021-05-06 15:34
 
<< nowsze | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie