Aktualności

Projekt pn. „Wiedza dla mnie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach projektu realizowane są BEZPŁATNE kursy umiejętności zawodowych w zakresie: Dietetyk, Kucharz, Recepcjonista. Kelner
data publikacji: 2018-01-30 11:43
 
OGŁOSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy informuje, że od 7 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. w każdą środę od godz. 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie zorganizowany będzie dodatkowy punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2017 r. przez pracowników urzędu skarbowego. W punkcie będzie można pobrać formularze rozliczeń podatkowych, złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać informacje dotyczące rozliczenia dochodów za 2017 r. W dniu dyżuru będzie istniała również możliwość złożenia zeznania drogą elektroniczną (w związku z powyższym prosimy o przygotowanie kwoty przychodu uzyskanego w 2016 r.). pokój nr 3
data publikacji: 2018-01-26 07:49
 
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu prognozuje od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 06:00 dnia 19.01.2018 wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Największa prędkość wiatru spodziewana jest wieczorem oraz przed północą. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
data publikacji: 2018-01-18 13:17
 
Budżet Obywatelski 2018
Miasto Chojnów po raz drugi przystępuje do realizacji budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Z budżetu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkańców oddano 200 tysięcy zł – 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora i 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora. Zrealizowane będą projekty inwestycyjne, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców, a następnie pozytywnie ocenione przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania. Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2018 mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Formularza zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/215/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15.02.2018 r. Każdy złożony projekt musi spełnić następujące wymagania: - data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 15.02.2018 r., - osoba składająca projekt jest stałym mieszańcem Chojnowa (zameldowanym) i ukończyła 18 lat, - projekt jest poparty przez co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa (listę z podpisami należy załączyć do formularza), - zgłoszona propozycja dotyczy projektów inwestycyjnych i należy do zakresu zadań własnych Miasta - proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, - teren, na którym ma być zlokalizowana realizacja projektu stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wyłączeniem terenów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne, - szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysięcy złotych, - projekt jest możliwy do zrealizowania. Projekty spełniające powyższe wymagania zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i umieszczone na liście projektów podlegających konsultacjom. Lista opublikowana zostanie do 9 marca 2018 roku. Projekty umieszczone na liście zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Od 9 kwietnia do 7 maja 2018 roku (w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie) odbędzie się głosowanie nad projektami. Karty do głosowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami będą wydawane w trakcie głosowania w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Każdy głosujący może oddać jeden głos. Głosować można wyłącznie osobiście. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 14 maja 2018 roku. Po ogłoszeniu wyników pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnowie przystąpią do realizacji projektów.
data publikacji: 2018-01-18 08:09
 
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Chojnowie informuje!
Ważne! Powiatowy Urząd Pracy Filia w Chojnowie informuje, że od 15.01.2018r. można odbierać informacje o dochodach za 2017r. (PIT-11) w siedzibie Urzędu PUP w Legnicy Filia w Chojnowie w pok. nr 11, I piętro, Rynek 20.
data publikacji: 2018-01-17 15:16
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie