Aktualności

Burmistrz Miasta Chojnowa informuje:
Według stanu na dzień 24.04.2020: Miasto Chojnów z dwoma przypadkami zakażenia koronawirusem. Kwarantanną domową w POWIECIE LEGNICKIM i mieście LEGNICA objęto 284 osób, 5 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym. Aktualny bilans w powiecie legnickim: 18 przypadków (z tego 7 osób z meldunkiem w mieście Legnica), w tym: 12 osób zakażonych, przebywających w izolacji domowej, 2 osoby hospitalizowane, 2 osoby o statusie ozdrowieńców, 2 zgony. Informacja jest opublikowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legnicy. Apelujemy o przestrzeganie zasad, które są gwarantem minimalizowania zakażenia.
data publikacji: 2020-04-24 19:20
 
Fontanna Tkacza w Chojnowie
Z przykrością informujemy, że Fontanna Tkacza w Chojnowie nie zostanie w najbliższym czasie uruchomiona. Przyczyną jest trwająca pandemia koronawirusa. W zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego czytamy, że fontanny, uliczne instalacje wodne oraz inne obiekty typu wodnego mogą być nośnikiem cząsteczek wirusa. Pozostaje nam cieszyć się z iluminacji świetlnych, które pozostają w sercu miasta.
data publikacji: 2020-04-24 14:37
 
Informacja dotycząca funkcjonowania szkół:
Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach potrwa do 24 maja - poinformował dziś minister Piontkowski. Egzamin maturalny odbędzie się, podobnie jak egzamin ósmoklasisty. Wyznaczona data to 8 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej. Będą to tylko egzaminy pisemne.
data publikacji: 2020-04-24 12:32
 
Zarządzenie Nr 55 /2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 kwietnia 2020r.
w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Chojnowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. § 1 Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374), § 13 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019r. poz. 506 ze zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje: W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się z dniem 22 kwietnia 2020r. aż do odwołania następujące zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Chojnowie: 1) Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej-przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy. 2) Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do zadań niezbędnych wymagających osobistego stawiennictwa określonych § 13.1. ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. m.in. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego - ul. Kilińskiego 5. nr tel. 768188639, ewidencji ludności i dowodów osobistych – nr tel. 768188505 wew. 116. Przed wizytą w urzędzie należy telefonicznie uzgodnić termin . 3) Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub e PUAP: a) centrala telefoniczna - 768188285, b) e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu 4) Szczegóły dotyczące pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie, numery telefonów, adresy e-mail, numery kont bankowych oraz danych do wystawiania faktur znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnów http://bip.chojnow.net.pl/ § 2 Podaje się do publicznej wiadomości nr telefonów związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2: 1. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tel. 767245310. 2. Najbliższe oddziały zakaźne: 1) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu tel. 75 7380120 , 2) Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu tel. 74 6489806, 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu tel. 519338486, 4) Uniwersytecki Szpital Kliniczny Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu tel. 71 7703151, 5) Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190590. § 3 Traci moc Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 marca 2020 r. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
data publikacji: 2020-04-24 10:08
 
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje:
Według stanu na dzień 23.04.2020: Miasto Chojnów z dwoma przypadkami zakażenia koronawirusem. Kwarantanną domową w POWIECIE LEGNICKIM i mieście LEGNICA objęto 329 osób, 5 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym. Aktualny bilans w powiecie legnickim: 17 przypadków (z tego 7 osób z w miasta Legnica), w tym: 12 osób zakażonych, przebywających w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana, 2 osoby o statusie ozdrowieńców, 2 zgony. Informacja jest opublikowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legnicy. Apelujemy o przestrzeganie zasad, które są gwarantem minimalizowania zakażenia.
data publikacji: 2020-04-23 20:19
 
<< nowsze | 16  | 17  | 18  | 19  | 20 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie