Aktualności

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych i seniorówℹ️❗
Szanowni Państwo, *ℹ️Przychodnia Rejonowa w Chojnowie rozpoczyna zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla grup wiekowych: od 80 roku życia i powyżej, od 70 do 79 roku życia, od 60 do 69 roku życia. Aby zapisać się na szczepienie należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją Przychodni: Tel. komórkowy 796925896 (wyłącznie do zapisów na szczepienia) lub z innymi telefonami rejestracji tj. Tel. 76 8188514 76 8178095 Tel. komórkowe 531543017, 531290785. Pacjenci podczas rozmowy z Przychodnią zostaną poproszeni o podanie numeru PESEL, numeru telefonu i adresu zamieszkania. O terminie szczepienia pacjent zostanie poinformowany telefonicznie – pracownicy Przychodni będą dzwonić z informacją do każdego zapisanego pacjenta indywidualnie. Szanowni Państwo, *ℹ️Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że od 15 stycznia jest dostępny telefon kontaktowy dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Osoby te proszone są o kontakt telefoniczny w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie przeciw COVID-19 przez tut. Urząd. Numer 76-744-94-51 jest dostępny od 15 stycznia w godzinach od 8:00 do 15:00 (w sprawie transportu osób niepełnosprawnych i seniorów). Dotyczy szczepień na COVID-19 – informacja z dn. 18.01.2020 r. ℹ️Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje, że już w pierwszym etapie w grudniu 2020 roku zgłosiliśmy się jako punkt szczepień z deklarowaną ilością 180 szczepień tygodniowo z możliwością zwiększenia o dni weekendowe. Niestety 14 stycznia 2021 roku dostaliśmy informacje z NFZ , że do 31 marca 2021 roku możemy liczyć na szczepionki dla maksymalnie 30 osób tygodniowo – wynika to najprawdopodobniej z ilości szczepionek dostępnych w Polsce. To niestety bardzo spowolni nasze pierwotne plany szczepienia Chojnowian.
data publikacji: 2021-01-21 13:25
 
Odbiór PIT-11 za rok 2020
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie zaprasza osoby, które w 2020 r. otrzymywały świadczenia z PUP do osobistego* odbioru druku PIT – 11 za 2020 rok w PUP Legnica Filia Chojnów ul. Rynek 20 (okienko Rejestracji – I piętro) w godzinach pracy Urzędu: od 7:00 do 15:00. PITy będą wydawane do 24 lutego 2021 r. *PIT może również odebrać osoba upoważniona – wzór upoważnienia do pobrania na stronie internetowej naszego Urzędu: www.legnica.praca.gov.pl
data publikacji: 2021-01-21 09:13
 
Powiatowy Urząd Pracy Filia Chojnów informuje, że
Powiatowy Urząd Pracy Filia Chojnów informuje, że dysponuje limitem środków na rok 2021 w ramach Funduszu Pracy, oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym, zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z pomocy Urzędu Pracy. Pracodawcom oferujemy: - prace interwencyjne w pełnym wymiarze – okres refundacji do 6 miesięcy, refundacja wynagrodzenia 1.200,00 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty - prace interwencyjne na ½ etatu – okres refundacji do 6 miesięcy, maksymalna wysokość refundacji wynagrodzenia 1.400,00 zł, oraz składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty - roboty publiczne /mogą być organizowane przez powiaty i gminy/ wysokość refundacji do uzgodnienia nie wyższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, oraz składka na ubezpieczenie społeczne, refundacja przez okres do 6 miesięcy - staże, wysokość stypendium 1.440,00 zł brutto - dofinansowanie wynagrodzenia osoby powyżej 50 roku życia, refundacja przez okres 12 miesięcy w wysokości 1.400,00 zł, a w przypadku osoby powyżej 60 roku życia możliwość refundacji przez okres 24 miesięcy. - zatrudnienie osoby do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego, refundacja przez okres 12 miesięcy w wysokości 1.200,00 zł - refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do kwoty 24.000,00 zł, Osobom bezrobotnym oferujemy: - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do kwoty 24.000,00 zł - szkolenia indywidualne, które będą realizowane po uprawdopodobnieniu zatrudnienia po ukończonym szkoleniu - bony za zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w wysokości 9.000 zł w przypadku podejmowania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania w odległości min 80 km, lub gdy czas dojazdu w dwie strony wynosi min 3 godziny - zwrot kosztów dojazdu do pracy, w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, na skierowanie urzędu pracy - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, lub osobą zależną Wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły i realizowane do wyczerpania środków na poszczególne formy. Należy nadmienić, że po każdej formie pomocy, wymagana jest efektywność zatrudnieniowa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz zaleceniami Ministerstwa Rozwoju , Pracy i Technologii Szczegółowych informacji udziela Danuta Rajczakowska Tel 76 818 85 25, lub 76 818 69 78 wew. 22
data publikacji: 2021-01-19 10:32
 
Dotyczy szczepień na COVID-19 – informacja z dn. 18.01.2020 r.
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje, że już w pierwszym etapie w grudniu 2020 roku zgłosiliśmy się jako punkt szczepień z deklarowaną ilością 180 szczepień tygodniowo z możliwością zwiększenia o dni weekendowe. Niestety 14 stycznia 2021 roku dostaliśmy informacje z NFZ , że do 31 marca 2021 roku możemy liczyć na szczepionki dla maksymalnie 30 osób tygodniowo – wynika to najprawdopodobniej z ilości szczepionek dostępnych w Polsce. To niestety bardzo spowolni nasze pierwotne plany szczepienia Chojnowian
data publikacji: 2021-01-18 11:46
 
Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych i seniorów
Szanowni Państwo, *Przychodnia Rejonowa w Chojnowie rozpoczyna zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla grup wiekowych: od 80 roku życia i powyżej, od 70 do 79 roku życia, od 60 do 69 roku życia. Aby zapisać się na szczepienie należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją Przychodni: Tel. komórkowy 796925896 (wyłącznie do zapisów na szczepienia) lub z innymi telefonami rejestracji tj. Tel. 76 8188514 76 8178095 Tel. komórkowe 531543017, 531290785. Pacjenci podczas rozmowy z Przychodnią zostaną poproszeni o podanie numeru PESEL, numeru telefonu i adresu zamieszkania. O terminie szczepienia pacjent zostanie poinformowany telefonicznie – pracownicy Przychodni będą dzwonić z informacją do każdego zapisanego pacjenta indywidualnie. Szanowni Państwo, *Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że od 15 stycznia jest dostępny telefon kontaktowy dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Osoby te proszone są o kontakt telefoniczny w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie przeciw COVID-19 przez tut. Urząd. Numer 76-744-94-51 jest dostępny od 15 stycznia w godzinach od 8:00 do 15:00 (w sprawie transportu osób niepełnosprawnych i seniorów).
data publikacji: 2021-01-15 10:25
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie