login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa -

Aktualności

O odpadach wielkogabarytowych
Rada Miejska Chojnowa Uchwałą nr XXXVII/ 194/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wprowadziła na terenie miasta Chojnowa tygodniową zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz tekstyliów. Odbiór odbywa się raz w tygodniu w każdy piątek. Jeżeli w danym dniu przypada święto kościelne lub państwowe, termin zbiórki odpadów wyznacza się na kolejny piątek. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać obok pojemników na śmieci nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru. Prosimy o wystawianie odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem, dzięki temu teren wokół pojemników będzie uporządkowany. Odpady wielkogabarytowe można też wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” mieszczącego się przy ulicy Kraszewskiego 1, który przyjmuje tzw. odpady problemowe takie jak: - meble i odpady wielkogabarytowe - odpady zielone - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpady remontowe - opony - baterie - przeterminowane leki
data publikacji: 2018-11-23 14:40
 
Opłata za ważność miejsc na Cmentarzu Komunalnym
Wydział Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, że okres ważności opłaty za miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
data publikacji: 2018-11-20 13:52
 
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, że w dniach 14-15 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) na terenie całego kraju w ramach ćwiczeń RENEGADE-SAREX przeprowadzony będzie trening wczesnego ostrzegania. W ramach ćwiczenia będzie prowadzony trening alarmowania i ostrzegania ludności, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
data publikacji: 2018-11-13 16:07
 
Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 w Chojnowie
21 października w Polsce wybierano radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Głosowanie w naszym mieście przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. Wyniki głosowania na Burmistrza Miasta Chojnowa: Jedynym kandydatem w wyborach był Jan Serkies zgłoszony przez KWW Rozwój Chojnowa. Udział w głosowaniu wzięło 4538 osób. Oddano 4440 ważnych głosów. Za kandydatem opowiedziało się 3517 osób (≅80%), przeciw 923 głosów (≅20%). Wybory do Rady Miejskiej Chojnowa nie odbyły się w 9 okręgach (nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 12, nr 13, nr 14) w nich bowiem zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego. Udział w głosowaniu na radnych w sześciu okręgach wzięło 1950 osób. Okręg 1: Bieniek Władysław (Prawo i Sprawiedliwość) otrzymał 105 głosów. Poznar Jerzy (KWW Rozwój Chojnowa) otrzymał 236 głosów. Okręg 4: Podhorodecki Czesław (KKW SLD Lewica Razem) otrzymał 91 głosów. Ptak Łukasz (KWW Rozwój Chojnowa) otrzymał 141 głosów. Okręg 9: Borek Maciej (Prawo i Sprawiedliwość) otrzymał 64 głosy. Tarkowska – Bielak Paulina (KWW Rozwój Chojnowa) otrzymała 158 głosów. Okręg 10: Humenny Jarosław (KWW Porozumienie Samorządowe) otrzymał 116 głosów. Łukaszewski Marek (KWW Rozwój Chojnowa) otrzymał 149 głosów. Okręg 11: Kubrycht Andrzej (Prawo i Sprawiedliwość) otrzymał 110 głosów. Kulczyc Piotr (KWW Rozwój Chojnowa) otrzymał 245 głosów. Okręg 15: Burzmińska Maria (Prawo i Sprawiedliwość) otrzymała 129 głosów. Barna Danuta (KWW Rozwój Chojnowa) otrzymała 251 głosów. Mandaty do Rady Powiaty Legnickiego otrzymali: Paweł Grabek (991 głosów), Grzegorz Gapski (448 głosów), Dariusz Wołoszyn (447 głosów) i Andrzej Tracz (314 głosów).
data publikacji: 2018-10-23 16:29
 
Nie daj się grypie – skorzystaj z darmowego szczepienia
Darmowe szczepienia przeciwko grypie dla seniorów nie są już w naszym kraju rzadkością. Chojnów jako jeden z nielicznych samorządów finansuje szczepienia dla osób od 60. roku życia. Szczepionka może uchronić przed zachorowaniem, ciężkim przebiegiem choroby i jej powikłaniami. Według statystyk, szczepienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniu u ok. 40-70% szczepionych osób. Zapewniają wysoką ochronę przed powikłaniami pogrypowymi. W tym sezonie epidemicznym po raz pierwszy będą stosowane wyłącznie szczepionki 4 – walentne, które dają większą szansę na jej skuteczność. Każdy mieszkaniec powyżej 60. roku życia może zgłosić się do Przychodni Rejonowej i umówić się na termin szczepienia. Ośrodek rejestruje telefonicznie pod numerem 76 8 188 514 lub w rejestracji przychodni codziennie w godzinach 8:00-18:00.
data publikacji: 2018-10-23 13:46
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie